צרו קשר ללא התחייבות
שלח
*- שדות חובה
מאמרים ופסקי דין >> ירושות וצוואות

"צוואה" הינה מסמך אשר בו אדם מביע את רצונו באשר לאופן חלוקת עזבונו לאחר פטירתו. בדרך זו יוכל לצוות את רצונו וכן למנוע בזאת, עד כמה שניתן, מלחמות ירושה לאחר מותו. כאשר המנוח לא הותיר אחריו צוואה או היה והצוואה נפסלת, מתחלקת הירושה בין יורשיו של המנוח על פי דין. יורשים אלו נקבעו בחוק הירושה.

יורשים על פי דין הם:
(1) בן-זוג בשעת מותו
(2) ילדים וצאצאיהם, הוריו ואחיו, הורי-הוריו ודודיו

זכות הירושה של בן זוג :
בן-הזוג של הנפטר זכאי לרשת את המיטלטלין, לרבות רכב וכל הקשור לניהול משק הבית המשותף, וזכאי לרשת מיתרת העיזבון כדלקמן:
(1) היה ולנפטר יש ילדים, נכדים או הורים – חצי מיתרת העיזבון
(2) היה ולנפטר יש אחים, אחיינים או הורי הורים - שני שלישים מיתרת העיזבון, זאת בתנאי וביום פטירתו היה בן-הזוג נשוי לו לפחות 3 שנים והתגורר עימו תחת אותה קורת גג הכלולה, כולה או חלקה, בעיזבון, זכאי בן-הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה הנדונה, ושני שלישים מהנותר מיתרת העיזבון. היה ולנפטר אין ילדים, נכדים, הורים, אחים או אחיינים, זכאי בן הזוג לרשת את כל העיזבון.

סדר העדיפות בין קרובי המוריש ע"פ חוק
ראשונים ילדי המוריש, אחריהם להוריו, ואחרונים הורי-הוריו.

החלקים בעזבון
ילדי המוריש חולקים ביניהם בשווה, וכן חולקים הורי המוריש ביניהם והורי הוריו ביניהם.

חליפיו של יורש
ילדו של מוריש שנפטר לפניו ויש לו ילדים, אזי ילדיו יורשים במקומו, וכך גם יורשים ילדיו של כל אחד מקרובי המוריש במידה ומת לפניו. תקנות אלו אינן תקפות במקריה והמוריש הותיר אחריו בן-זוג, הורים או הורי הורים.

ירושות ידועים בציבור
סעיף 55 לחוק הירושה התשכ"ה - 1965, תחת הכותרת "מעין צוואה" - מתייחס לסוגיית ירושות ידועים בציבור:
"איש ואישה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, רואים את הנשאר בחיים כאילו המוריש שציווה לו מה שהנשאר בחיים היה מקבל בירושה על פי דין אילו היו נשואים זה לזה, והוא כשאין הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת בצוואה שהשאיר המוריש".

הסעיף הנ"ל משווה את מעמדם של ידועים בציבור למעמדם של נשואים ומקנה את זכאותם לרשת זה את זה בהתקיים 3 תנאים:
• הזוג קיים חיי משפחה
• לזוג היה משק בית משותף
• ביום מותו של אחד מבני הזוג -  השני לא היה נשוי לאדם אחר.

כאשר עסקינן בקביעת ירושה על פי צוואה הדין מחמיר עם ידועים בציבור: כאן נדרשת צוואה מפורשת ולא צוואה משתמעת, קרי לא ינתן תוקף להסכם אחר כמעין צוואה, אולם די שהוכח כי המנוח ובת זוגו חיו חיי משפחה במשק בית משותף בכדי להוריש את העיזבון לבן הזוג הידוע בציבור. 
הדרך היחידה לשלול מבן זוג ידוע בציבור לרשת ירושה הינה בדרך של צוואה בה יכתב בבירור ובדרך שאינה משתמעת לשתי פנים כי בן הזוג אינו זכאי לרשת את עיזבון הנפטר. 
לחילופין ניתן לציין הצוואה את שמות האנשים שכן זכאים לרשת אותו, ללא איזכור בן הזוג הידוע בציבור, כמו גם פירוט מדויק לחלק אותו זכאי בן הזוג לרשת.
חשוב לציין כי החוק מבדיל בין ידועה בציבור לבין פילגש, ובעוד שבסטטוס "ידועה בציבור כאשתו" כיום אין בושה וסטיגמה הרי שבמצב "פילגש" ישנה סטיגמה וטעם של חוסר מוסריות.