צרו קשר ללא התחייבות
שלח
*- שדות חובה
מאמרים ופסקי דין >> ידועים בציבור

ידועים בציבור הינם בני זוג המקיימים יחדיו מסגרת משפחתית אך אינם נשואים זה לזה, ההגדרה המקובלת בפסיקה, מתבססת על קיומם של שני יסודות: חיי משפחה וניהול משק בית משותף. 
חוק הידועים בציבור בישראל נועד להבטיח זכויות וחובות שהמדינה מעניקה לזוגות נשואים, על בני זוג אשר אינם מעוניינים או אינם יכולים להינשא כדת וכדין, כגון: בני הזוג בני אותו המין, או היות אחד מבני הזוג נשוי לאחר, זאת לרבות בני זוג הרשאים להינשא כחוק זה לזה אך אינם מעוניינים בכך. מבחינות רבות זוכים ידועים בציבור לזכויות דומות לאלה של בני זוג נשואים.

התנאים לתחולתה של הלכת השיתוף בנכסים בין בני זוג הם קיום אורח חיים תקין ביניהם ומאמץ משותף של שניהם ברכישת הנכסים, בניהול משק הבית המשותף ובגידול הילדים. בהתקיים תנאים אלה עשויה הלכת השיתוף לחול גם על בני זוג החיים ביחד ללא נישואין.
לעיתים עצם היות בני זוג מקיימים חיים משותפים ללא נישואין כדת עלול להעיד על ארעיות הקשר ביניהם, והיותו קשר בלתי מחייב, וכתוצאה מכך לשלול שיתוף בנכסים בשעת פרידה. 
חשוב להדגיש כי בית המשפט מקפיד לבחון כל מקרה לגופו בהתאם לנסיבותיו ופרטיו ובכלל זה האפשרות לקביעת שתי תקופות: הראשונה בה לא יחול שיתוף נכסים והשניה, עם התחזקות הקשר הזוגי - תכלול שיתוף הנכסים בין בני הזוג, בה יבחן כל נכס משותף בנפרד. 
להבדיל מזוג נשוי כדת, כאן יש להבחין בין דירת מגורים משותפת לבין נכסים עסקיים ונטל ההוכחה מורכב יותר, שכן, לא די בהסתמכות על חזקת השיתוף בלבד.

חוק יחסי ממון וידועים בציבור
דין נכסיו של בן זוג מלפני היותו ידוע בציבור
בדומה לסוגית חלוקת הרכוש בין ידועים בציבור, כך גם סוגיית הנכסים שהיו בבעלות כל צד טרם תחילת הקשר הזוגי: בעבר נטו לפסוק כי נכסים מתקופת טרום הקשר הזוגי בין ידועים בציבור אינם נכללים באיזון המשאבים. אולם כיום, נוטים יותר ויותר לבחון כל תיק לגופו ופרטיו.

ילדים שאינם משותפים לידועים בציבור
כאשר מעורבים במקרה ילדים מנישואין קודמים לאחד או שני בני הזוג, חזקת השיתוף מקבלת היבט נוסף ולו מהסיבה שהצד אשר הילדים אינם צאצאיו הביולוגים - אינו חפץ שהם ירשו את עזבונו. 

קריטריון הזמן בקשר ידועים בציבור
אחד הקריטריונים המשמעותיים בתביעות בין ידועים בציבור הינו תקופת הזמן בה חי הזוג כידועים בציבור כמו גם אופי הקשר הזוגי, קרי זוגיות שלווה והרמונית או אפופת מחלוקות וחוסר שלווה. 

במקרה זה החוק מתייחס לשני פרק זמן עיקריים:
א. תקופת ההיכרות – בה בוחן כל צד את טיב הקשר. לרוב, לא חלה חזקת השיתוף.
ב. ביסוס הקשר הזוגי ככל שעוברות השנים והיחסים מתחזקים - תחול חזקת השיתוף לעיתים אף על רכוש מתקופות קודמות.
חשוב לציין כי על מנת להכיר ברכוש שנצבר מלפני הקשר בין ידועים בציבור כרכוש משותף נדרשות הוכחות כבדות משקל לגבי כוונת השיתוף.